Teadusettekannete kogumine ja säilitamine/Collecting and preserving scientific presentations

*Kohustuslikud küsimused/* Required questions
Pealkiri/Title
Autor(id)/Author(s)
Konverentsi nimi ja toimumiskoht/Conference name and location
Ettekande tegemise kuupäev/Date of presentation
Powered by QuestionPro